Transportstyrelsen nya regler 2022

Information om nya eller ändrade regler – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har beslutat om nya föreskrifter om miljövärdighetsbevis och bullerkrav för mindre underljudsplan, TSFS 2023:3. Publicerades 2023-02-10 …

Information om nya eller ändrade regler – Transportstyrelsen

2022 · Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg · Tydligare regler för cruising och studentflak · Nya regler för lotsning · Årets första tio månader: 178 …

2022 – Transportstyrelsen

Transportstyrelsen har publicerat nya föreskrifter om lotsning, TSFS 2022:94. Föreskrifterna träder i kraft den 1 december 2023. Publicerades 2022-11-15 …

Information om nya eller ändrade regler – Transportstyrelsen

Många följer reglerna inom yrkestrafiken på väg. Majoriteten bland de som utför godstransporter på väg följer reglerna. Det visar Transportstyrelsens och …

2022 – Transportstyrelsen

2022-11-16 … De nya reglerna börjar gälla i december nästa år. Foto: Adobe stock. Från och med december 2023 införs nya regler för lotsning i Sverige.

Nya regler för lotsning – Transportstyrelsen

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om järnvägsfordon (nationella regler). Järnväg. I kraft 2022-06-01. TSFS 2022:37.

2022 – Transportstyrelsen

29 nov. 2022 — Transportstyrelsen har beslutat om ändringar i styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort. Ändringarna träder i kraft …

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter …

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort – Transportstyrelsen

1 aug. 2022 — Regler för vägtrafikInformation om nya eller ändrade reglerFöreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om …

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter …

Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:2) om utlämnande av körkort – Transportstyrelsen

Tidigare kunde endast personer med insulinbehandlad typ 2-diabetes ha körkort för lastbil, buss eller taxiförarlegitimation. Från 1 janurai 2022 är det …

Nya regler om körkort och diabetes – Transportstyrelsen

Keywords: transportstyrelsen nya regler 2022, transportstyrelsen nya regler 2020